Available courses

Souhrn znalostí a dovedností z Výpočetní techniky. Prezentace. Testy.

  • Přehled teorie
  • Testy

Přehled teorie, testy

Úvod do algoritmizace a programování v C#
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Materiály k výuce fyziky
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Podpora pro profesorský sbor a ostatní zaměstnance gymnázia
Maturitní model; Struktura maturitní zkoušky na Gymnáziu Česká Třebová; Maturitní rozvrh; Materiály ke společné a profilové části MZk; Ilustrační testy
1. Vlastní schopnosti a podnikání; 2. Osobní management; 3. Ekonomické systémy, transformace ekonomiky ČR; 4. Profesní mobilita; 5. Právní formy podnikání; 6. Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.); 7. JRF a ohlášení živnosti; 8. Základní ekonomické pojmy; 9. Podnikatelský záměr; 10. Marketing a reklama; 11. Banky; 12. Peníze a finanční produkty; 13. Management firmy
Materiály k výuce fyziky

1. Základní kurz Šj I, Šj III, Šj IV; doplňkové materiály, texty, testy, přehledy slovní zásoby, odevzdávání úkolů;

2. Sady cvičných testových úloh k nové MZ 

Virtuální diskuse se zástupci tříd gymnázia