Available courses

Souhrn znalostí a dovedností z Výpočetní techniky. Prezentace. Testy.

  • Přehled teorie
  • Testy

Přehled teorie, testy

Úvod do algoritmizace a programování v C#
Domácí úkoly ke kontrole
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Materiály k výuce fyziky
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce. Úkoly.
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Odkazy na zajímavé matematické stránky, příprava na písemné práce
Podpora pro profesorský sbor a ostatní zaměstnance gymnázia
Maturitní model; Struktura maturitní zkoušky na Gymnáziu Česká Třebová; Maturitní rozvrh; Materiály ke společné a profilové části MZk; Ilustrační testy
1. Vlastní schopnosti a podnikání; 2. Osobní management; 3. Ekonomické systémy, transformace ekonomiky ČR; 4. Profesní mobilita; 5. Právní formy podnikání; 6. Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.); 7. JRF a ohlášení živnosti; 8. Základní ekonomické pojmy; 9. Podnikatelský záměr; 10. Marketing a reklama; 11. Banky; 12. Peníze a finanční produkty; 13. Management firmy
Materiály k výuce fyziky

1. Základní kurz Šj I, Šj III, Šj IV; doplňkové materiály, texty, testy, přehledy slovní zásoby, odevzdávání úkolů;

2. Sady cvičných testových úloh k nové MZ 

Virtuální diskuse se zástupci tříd gymnázia