Available courses

Souhrn znalostí a dovedností z Výpočetní techniky. Prezentace. Testy.

  • Přehled teorie
  • Testy

Přehled teorie, testy

Úvod do algoritmizace a programování v C#
Základy robotiky
Důležité odkazy a návody
Odkazy na zajímavé matematické stránky, příprava na písemné práce
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Odkazy na zajímavé stránky. Testy. Příprava na písemné práce.
Maturitní model; Struktura maturitní zkoušky na Gymnáziu Česká Třebová; Maturitní rozvrh; Materiály ke společné a profilové části MZk; Ilustrační testy
Podpora pro profesorský sbor a ostatní zaměstnance gymnázia
Virtuální diskuse se zástupci tříd gymnázia