Souhrn znalostí a dovedností z Výpočetní techniky. Prezentace. Testy.

  • Přehled teorie
  • Testy

Přehled teorie, testy

Úvod do algoritmizace a programování v C#
Základy robotiky
Důležité odkazy a návody